48001 zł brutto, ile to netto?

 

33513.25 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 4684.8976 zł
Składka rentowa 720.015 zł
Składka chorobowa 1176.0245 zł
Składka zdrowotna 3727.81 zł
Zaliczka na podatek 4179 zł

34938.3 zł
netto (na rękę)

41089 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 4684.8976 zł
Składka rentowa 720.015 zł
Składka chorobowa 1176.0245 zł
Składka zdrowotna 3727.81 zł
Zaliczka na podatek 2753.95zł

41088.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 6912.144 zł

39025 zł
netto (na rękę)VAT 23% 8976 zł

Umowa o pracę

33513.25
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 48001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 48001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 48001 = 4684.8976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 48001 = 720.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 48001 = 1176.0245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 6580.9371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 48001 - 6580.9371 = 41420.0629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 41420.0629 * 9% = 3727.81 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 41420.0629 * 7,75% = 3210.05 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 48001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 6580.9371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 48001 zł - 6580.9371 zł - 111.25 zł = 41309 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 41309 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (41309 * 18%) - 46,33 zł = 7389.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 7389.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 41420.0629 * 7,75 % = 3210.05 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 41309 zł - 3210.05 zł = 4179 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 48001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 6580.9371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3727.81 zł

  Zaliczka na podatek - 4179 zł

  Wynagrodzenie netto: 48001 zł - 6580.9371 zł - 3727.81 zł -4179 zł = 33513.25 zł

Umowa zlecenie

34938.3
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 4684.8976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 720.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1176.0245 zł
Razem składki ZUS 6580.9371 zł
Koszty uzyskania 20% 8284.01258 zł
Podstawa opodatkowania 33136 zł
Zaliczka na podatek 2753.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3210.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3727.81 zł
Kwota netto (na rękę) 34938.3 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 41089 zł

Umowa o dzieło

41088.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 48001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 43680.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 41088.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 48001 zł
Podstawa opodatkowania 24000.5 zł
Koszty uzyskania 24000.5 zł
Podatek do US 18% 4320.09 zł
Kwota netto (na rękę) 43680.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 48001 zł
Podstawa opodatkowania 9600.2 zł
Koszty uzyskania 38400.8 zł
Podatek do US 18% 6912.144 zł
Kwota netto (na rękę) 41088.856 zł

Umowa B2B

39025
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 48001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 39025 Sprawdzenie działania: 39025 netto * 23% = 8976 (to nasza kwota VAT) 39025 netto + 8976 VAT = 48001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 48001 zł
Podatek VAT 23 % 8976
Kwota netto 39025 zł

Najciekawsze: