4379 zł brutto, ile to netto?

3117.56
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4379 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4379 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4379 = 427.3904 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4379 = 65.685 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4379 = 107.2855 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 600.3609 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4379 - 600.3609 = 3778.6391 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3778.6391 * 9% = 340.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3778.6391 * 7,75% = 292.84 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4379 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 600.3609 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4379 zł - 600.3609 zł - 111.25 zł = 3667 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3667 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3667 * 18%) - 46,33 zł = 613.73 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 613.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3778.6391 * 7,75 % = 292.84 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3667 zł - 292.84 zł = 321 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4379 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 600.3609 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 340.08 zł

  Zaliczka na podatek - 321 zł

  Wynagrodzenie netto: 4379 zł - 600.3609 zł - 340.08 zł -321 zł = 3117.56 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 427.3904 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.685 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.2855 zł
Razem składki ZUS 600.3609 zł
Koszty uzyskania 20% 755.72782 zł
Podstawa opodatkowania 3023 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 293 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 340.077519 zł
Kwota netto (na rękę) 3187.56 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3748 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4379 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3984.89 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3748.424 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4379 zł
Podstawa opodatkowania 2189.5 zł
Koszty uzyskania 2189.5 zł
Podatek do US 18% 394.11 zł
Kwota netto (na rękę) 3984.89 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4379 zł
Podstawa opodatkowania 875.8 zł
Koszty uzyskania 3503.2 zł
Podatek do US 18% 630.576 zł
Kwota netto (na rękę) 3748.424 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4379 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3560 Sprawdzenie działania: 3560 netto * 23% = 819 (to nasza kwota VAT) 3560 netto + 819 VAT = 4379 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4379 zł
Podatek VAT 23 % 819
Kwota netto 3560 zł

  Frazy powiązane:

 • 4379 brutto ile netto

Najciekawsze: