25001 zł brutto, ile to netto?

 

17486.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2440.0976 zł
Składka rentowa 375.015 zł
Składka chorobowa 612.5245 zł
Składka zdrowotna 1941.6 zł
Zaliczka na podatek 2145 zł

18196.7 zł
netto (na rękę)

21401 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2440.0976 zł
Składka rentowa 375.015 zł
Składka chorobowa 612.5245 zł
Składka zdrowotna 1941.6 zł
Zaliczka na podatek 1435.06zł

21400.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3600.144 zł

20326 zł
netto (na rękę)VAT 23% 4675 zł

Umowa o pracę

17486.76
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 25001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 25001 = 2440.0976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 25001 = 375.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 25001 = 612.5245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3427.6371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 25001 - 3427.6371 = 21573.3629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 21573.3629 * 9% = 1941.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 21573.3629 * 7,75% = 1671.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 25001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3427.6371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 25001 zł - 3427.6371 zł - 111.25 zł = 21462 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 21462 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (21462 * 18%) - 46,33 zł = 3816.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3816.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 21573.3629 * 7,75 % = 1671.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 21462 zł - 1671.94 zł = 2145 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 25001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3427.6371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1941.6 zł

  Zaliczka na podatek - 2145 zł

  Wynagrodzenie netto: 25001 zł - 3427.6371 zł - 1941.6 zł -2145 zł = 17486.76 zł

Umowa zlecenie

18196.7
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2440.0976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 375.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 612.5245 zł
Razem składki ZUS 3427.6371 zł
Koszty uzyskania 20% 4314.67258 zł
Podstawa opodatkowania 17259 zł
Zaliczka na podatek 1435.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1671.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1941.6 zł
Kwota netto (na rękę) 18196.7 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 21401 zł

Umowa o dzieło

21400.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 25001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 22750.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 21400.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 25001 zł
Podstawa opodatkowania 12500.5 zł
Koszty uzyskania 12500.5 zł
Podatek do US 18% 2250.09 zł
Kwota netto (na rękę) 22750.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 25001 zł
Podstawa opodatkowania 5000.2 zł
Koszty uzyskania 20000.8 zł
Podatek do US 18% 3600.144 zł
Kwota netto (na rękę) 21400.856 zł

Umowa B2B

20326
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 25001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 20326 Sprawdzenie działania: 20326 netto * 23% = 4675 (to nasza kwota VAT) 20326 netto + 4675 VAT = 25001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 25001 zł
Podatek VAT 23 % 4675
Kwota netto 20326 zł

Najciekawsze: