24999 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

17485.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 24999 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 24999 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 24999 = 2439.9024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 24999 = 374.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 24999 = 612.4755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3427.3629 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 24999 - 3427.3629 = 21571.6371 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 21571.6371 * 9% = 1941.45 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 21571.6371 * 7,75% = 1671.8 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 24999 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3427.3629 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 24999 zł - 3427.3629 zł - 111.25 zł = 21460 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 21460 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (21460 * 18%) - 46,33 zł = 3816.47 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3816.47 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 21571.6371 * 7,75 % = 1671.8 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 21460 zł - 1671.8 zł = 2145 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 24999 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3427.3629 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1941.45 zł

  Zaliczka na podatek - 2145 zł

  Wynagrodzenie netto: 24999 zł - 3427.3629 zł - 1941.45 zł -2145 zł = 17485.19 zł


Najciekawsze: