11501 zł brutto, ile to netto?

 

8080.03 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1122.4976 zł
Składka rentowa 172.515 zł
Składka chorobowa 281.7745 zł
Składka zdrowotna 893.18 zł
Zaliczka na podatek 951 zł

8371.16 zł
netto (na rękę)

9845 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1122.4976 zł
Składka rentowa 172.515 zł
Składka chorobowa 281.7745 zł
Składka zdrowotna 893.18 zł
Zaliczka na podatek 659.87zł

9844.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1656.144 zł

9350 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2151 zł

Umowa o pracę

8080.03
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11501 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11501 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11501 = 1122.4976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11501 = 172.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11501 = 281.7745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1576.7871 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11501 - 1576.7871 = 9924.2129 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9924.2129 * 9% = 893.18 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9924.2129 * 7,75% = 769.13 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11501 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1576.7871 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11501 zł - 1576.7871 zł - 111.25 zł = 9813 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9813 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9813 * 18%) - 46,33 zł = 1720.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1720.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9924.2129 * 7,75 % = 769.13 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9813 zł - 769.13 zł = 951 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11501 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1576.7871 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 893.18 zł

  Zaliczka na podatek - 951 zł

  Wynagrodzenie netto: 11501 zł - 1576.7871 zł - 893.18 zł -951 zł = 8080.03 zł

Umowa zlecenie

8371.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1122.4976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 172.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 281.7745 zł
Razem składki ZUS 1576.7871 zł
Koszty uzyskania 20% 1984.84258 zł
Podstawa opodatkowania 7939 zł
Zaliczka na podatek 659.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 769.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 893.18 zł
Kwota netto (na rękę) 8371.16 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9845 zł

Umowa o dzieło

9844.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10465.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9844.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11501 zł
Podstawa opodatkowania 5750.5 zł
Koszty uzyskania 5750.5 zł
Podatek do US 18% 1035.09 zł
Kwota netto (na rękę) 10465.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11501 zł
Podstawa opodatkowania 2300.2 zł
Koszty uzyskania 9200.8 zł
Podatek do US 18% 1656.144 zł
Kwota netto (na rękę) 9844.856 zł

Umowa B2B

9350
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11501 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9350 Sprawdzenie działania: 9350 netto * 23% = 2151 (to nasza kwota VAT) 9350 netto + 2151 VAT = 11501 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11501 zł
Podatek VAT 23 % 2151
Kwota netto 9350 zł

Najciekawsze: